Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc TONGJIA Sơn Đông nằm ở khu phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố Tế Ninh, là quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử, tỉnh Sơn Đông. Nó được thành lập từ năm 1953 và hiện tại có 628 công nhân.  Diện tích nhà máy  là 180000 m2. Công ty có thể sản xuất 2000 bộ máy móc nhựa và 10000T  mỗi năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc TONGJIA Sơn Đông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Máy móc Nhựa  Trung Quốc, chủ tịch  của Hiệp hội Máy móc Công nghiệp nhẹ Trung Quốc, Giám đốc thường trực của Hiệp hội chế biến nhựa Sơn Đông, doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong số doanh nghiêp công nghiệp nhẹ và doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật